KULTURNÍ AKCE

VOLEBNÍ VOLNÁ HROMADA TJ SOKOL NEVEKLOV

Výkonný výbor TJ Sokol Neveklov Vás srdečně zve na volební valnou hromadu TJ Sokol Neveklov, která se uskuteční

v PÁTEK 5. DUBNA 2019 OD 19h v přísálí sokolovny.

 

Program:

1. zahájení

2 Volba komisí pro jednání

3. Zpráva o činnosti TJ Sokol

4. Zprávy jednotlivých oddílů

5. Zpráva o hospodaření TJ Sokol

6. Stanovisko revizní komise

7. Majetkoprávní záležitosti

8. Volba výkonného výboru a revizní komise

9. Diskuse

10. Usnesení z valné hromady

11. Občerstvení a volná zábava

 

Kandidáty pro volby do výkonného výboru či revizní komise sdělte prosím nejpozději do 2.4. 2019 Michalu Sejkovi (tel. 608 336 946 či michal.sejk@seznam.cz)

 

 

 

PÁTEK 22. 2. 2019 ŠIBŘINKY

tradiční maškarní ples

začátek od 20:00

hraje MP6

vstup:120 ,- (masky 100,-)